• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Flytting mellom foresatte - Skoleåret 2024-2025 - Del 1 av 3. Fylles ut av eleven.

Informasjon om innsender og foresatte

Del 1 av 3. Fylles ut av eleven.

Flyttemeldingen gjelder for ett skoleår og må sendes hvert år.

Når skjemaet sendes inn går det beskjed til den foresatte som eleven flytter fra om å signere flyttemeldingen digitalt. Den foresatte som eleven flytter til får så tilsvarende beskjed om å signere. Når flyttemeldingen er signert av begge, sendes en komplett flyttemelding til Trøndelag fylkeskommune.

Formålet med skjemaet er å få riktig bostedsadresse registrert på eleven i VIGO, og at elever bosatt i Trøndelag får de rettighetene de har krav på som innbyggere i fylket. Trøndelag fylkeskommune vil registrere flyttingen selv om den ikke er registrert i Folkeregisteret.

Bekreftelse fra eleven
Opplysninger om eleven
/
Opplysninger om den foresatte eleven flytter til

Vi har registrert følgende adresse på denne foresatte.Kommune:

Automatisk sjekk av folkeregistrerte opplysninger
Hvis du ikke får OK i dette feltet, kommer du dessverre ikke videre i utfyllingen. Det kan skyldes manglende opplysninger fra Folkeregisteret om én eller begge foresatte.

Flyttemeldingen må i så fall gjøres manuelt; ta kontakt med seksjon inntak og eksamen i Trøndelag fylkeskommune på e-postadresse: inntak@trondelagfylke.no .

Hvis du prøver å melde flytting til din allerede folkeregistrerte adresse, vil du heller ikke få OK, siden melding da er unødvendig.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling
.


Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader